Loading... Please wait...

Categories

Shut Pelach Harimon Chelek Alef / שו"ת פלח הרימון א

  • Image 1
Price:
$26.99
SKU:
AWB798


Product Description

 

שו"ת פלח הרימון

 

שו"ת פלח הרימון מאגד בתוכו את התשובות שהשיב הרב יוסף צבי רימון לשואליו. דרך תשובה הלכתית ניתן ללמוד את דרך פסיקת ההלכה. התשובה מאפשרת להיכנס לעולמו הפנימי של הפסק, להבין את השיקולים, את ההתלבטויות, את המקורות השונים, את השילוב שבין המורכבות המציאותית ובין המורכבות ההלכתית. באופן זה נחשף הלומד אל המסע המרתק של עולם ההלכה, אל החיבור של עקרונות ההלכה שהם בני אלפי שנים עם מציאות חדשה, באופן שמתווה את הדרך להנהגה ראויה.

כרך זה מוקדש כולו לתשובות שקשורות למגפת הקורונה. השאלות ההלכתיות, וגם המורכבות שבתשובה, נותנות מבט חשוב על תקופת הקורונה – מבט היסטורי בעיניים של הלכה, בעיניים של תורה. בתקופה זו העולם כולו היה – ועודנו – בטלטלה ובסערה. עם ישראל בעולם כולו היה שותף להתמודדות של העולם כולו עם המגפה, ויחד עם זאת הייתה לו התמודדות ייחודית בתחום השייך לעולם של תורה ומצוות. גם במדינת ישראל היו התמודדויות מיוחדות, ודברים אלו באים לידי ביטוי בחלק גדול מן התשובות.

 

 

 

 

 

 

Write your own product review

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!


Our Newsletter


You Recently Viewed...